დღე: იანვარი 15, 2020

უცხო ქვეყნების სტუდენტები, რომლებსაც სწავლის გაგრძელება საქართველოში სურთ, გამოცდას 5 თებერვალს ჩააბარებენ

უცხო ქვეყნების უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან საქართველოში