დღე: იანვარი 11, 2020

გათხევადებული აირის აირბალონიანი ავტომობილები ტექნიკური გამართულობის სერტიფიკატის გარეშე ტექნიკურ ინსპექტირებაზე არ დაიშვებიან

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს