ავტორი: ძველი ქალაქი

არასამთავრობო სათემო ორგანიზაციამ „რუბიკონი“ მრავალპროფილური სოციალური საწარმოს პრეზენტაცია და მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის გამოფენა გამართა

2024 წლის 9 თებერვალს, არასამთავრობო სათემო ორგანიზაცია „რუბიკონი” პროექტის „ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მომხმარებლების და ჩანაცვლებითი თერაპიის ბენეფიციართა პროფესიული განვითარება და დასაქმება”…