დღე: იანვარი 18, 2023

რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქუთაისს მოსახლეობა აღარ ტოვებდეს?

საქსტატის მონაცემებით, 2015 წლიდან 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, ქუთაისის მოსახლეობა 12, 2%-ით შემცირდა,