დღე: მარტი 17, 2022

ქუთაისში დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრების პრეზენტაცია გაიმართა

პროექტის ,,დასაქმება, მხარდაჭერა, კონსულტირება შრომის ბაზრის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად’’ ფარგლებში, ქუთაისში დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრების პრეზენტაცია გაიმართა.