კორონავირუსის პანდემიის გამო ეთ-ერთი სექტორი, რომელსაც მნიშვნელოვანი

multicat=36 ზარალი მიადგა ტურიზმია. საქართველოში წელს განსაკუთრებულად ბევრ ტურისტს ელოდებოდნენ და სოციალურ ეკომონიკური პირობების გაუმჯობესეის იმედი არაერთ ოჯახს ჰქონდა, რომლებმაც საქმიანობა ამ მიმართულებით დაიწყეს. ასეთი კი საკმაოდ ბევრია.   ჯერჯერობით ტურიზმის სფეროს გადარჩენის იმედად შიდა ტურიმი რჩება.