კატეგორია: საზოგადოება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დაწესებულებებში 10 საარჩევნო უბანი გაიხსნება

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დაწესებულებებში 10 საარჩევნო უბანი გაიხსნება.

“პარლამენტი არ ასრულებდა ეფექტურად აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის ფუნქციას”

საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ მერვე მოწვევის პარლამენტის 4 წლიანი საქმიანობა შეაფასა.