ქუთაისის მერიამ ტენდერი

SPA170009838 კიდევ 131 სადარბაზოს რეაბილიტაციისთვის გამოაცხადა. სამუშაოების შესასრულებლად 418 ათას 422 ლარია გამოყოფილი.
“მიმწოდებელი” ვალდებულია ქალაქ ქუთაისში საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები (131 ობიექტი) განახორციელოს ხელშეკრულების დადებიდან 2017 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით.
“მიმწოდებელი” ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში. სატენდერო წინადადებების მიღება 2 აგვისტოს იწყება და 7 აგვისტოს მთავრდება.
რამდენიმე დღის წინ მერიამ 29 სადარბაზოს მოსაწყობად გამოაცხადა ტენდერი.

სადარბაზოები შემდეგ მისამართებზე შეკეთდება:

N მისამართი სადარბაზო
1 ნიკეას ქუჩა N 7ა 1-ლი
2 ნიკეას ქუჩა N 64 1-ლი
3 ნიკეას ქუჩა N 64 მე-2
4 ნიკეას ქუჩა N 68 მე-2
5 ნიკეას ქუჩა 19 N 64 1-ლი
6 ნიკეას ქუჩა 19 N 64 მე-2
7 ნიკეას მე-2 შეს. N 12 1-ლი
8 ავტომშენებლის ქუჩა N 3 მე–2
9 ავტომშენებლის ქუჩა N9 1-ლი
10 ავტომშენებლის ქუჩა N 9 მე–2
11 ავტომშენებლის ქუჩა N 9 მე-3
12 ავტომშენებლის ქუჩა N 24 1-ლი
13 ავტომშენებლის ქუჩა N 24 მე-2
14 ავტომშენებლის ქუჩა N 24 მე-3
15 ავტომშენებლის ქუჩა N 27 მე–2
16 ავტომშენებლის ქუჩა N 31ა მე-3
17 ავტომშენებლის ქუჩა N 32 მე-3
18 ავტომშენებლის ქუჩა N 32 მე-4
19 ავტომშენებლის 1-ლი შეს. N 2 მე-2
20 ავტომშენებლის  1-ლი შეს. N 3 1-ლი
21 ავტომშენებლის 1-ლი შეს. N 3 მე–2
22 ავტომშენებლის 1-ლი შეს. N 3 მე-3
23 ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა N 18 1-ლი
24 ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა N 18 მე-2
25 ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა N 18 მე-5
26 ზ. ჭავჭავაძის ქუჩა N 18 მე-6
27 ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N50 1-ლი
28 ზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩა N50 მე-2
29 ტოლსტოის ქუჩა N 4 1-ლი
30 ტოლსტოის ქუჩა N 4 მე-2
31 კოტე მესხის ქუჩა N8 1-ლი
32 კოტე მესხის ქუჩა N8 მე-2
33 კოტე მესხის ქუჩა N8 მე-3
34 კოტე მესხის ქუჩა N8 მე-4
35 კოტე მესხის ქუჩა N13 1-ლი
36 მუსხელიშვილის ქუჩა N3 მე-4
37 ახალგაზრდობის გამზირი N 70 1–ლი
38 ახალგაზრდობის გამზირი N 70 მე-2
39 ახალგაზრდობის გამზირი N 70 მე-3
40 ახალგაზრდობის გამზირი N 86 1–ლი
41 ახალგაზრდობის გამზირი N 86 მე-2
42 ახალგაზრდობის გამზირი N 86 მე-3
43 ახალგაზრდობის გამზირი N 96 1-ლი
44 ახალგაზრდობის გამზირი N 96 მე-3
45 ახალგაზრდობის გამზირი N 96 მე-4
46 ახალგაზრდობის გამზირი მე-2 შეს. N 11 1-ლი
47 ახალგაზრდობის გამზირი მე-2 შეს. N 11 მე-2
48 ახალგაზრდობის გამზირი მე-2 შეს. N 11 მე-3
49 მახვილაძის ქ. N19 1-ლი, მე-2
50 ბროსეს ქუჩა N 2 1-ლი
51 ბროსეს ქუჩა N 2 მე-3
52 ბროსეს ქუჩა N 2 მე-5
53 დავით აღმაშენებლის გამზირი N1/3 მე-5
54 დავით აღმაშენებლის გამზირი N4/6 1-ლი
55 დავით აღმაშენებლის გამზირი N4/6 მე-2
56 დავით აღმაშენებლის გამზირი N4/6 მე-4
57 გაპონოვის ქუჩა N 34 1-ლი
58 გაპონოვის ქუჩა N 42 1-ლი
59 ლერმონტოვის ქუჩა N 7 1-ლი
60 ნიუპორტის ქუჩა N 25 მე-2
61 წერეთლის N 111 1-ლი და მე-2
62 ი. ჭავჭავაძის გამზირი N 51 მე-2
63 ი. ჭავჭავაძის გამზირი N 52 1-ლი
64 ი. ჭავჭავაძის გამზირი N 52 მე-2
65 ი. ჭავჭავაძის გამზირი N 52 მე-3
66 ი. ჭავჭავაძის გამზირი N 55 მე-3
67 ი. ჭავჭავაძის გამზირი N 58 1-ლი,მე-2,მე-3,მე-4
68 ზვ. გამსახურდიას გამზირი N 38 1-ლი
69 ზვ. გამსახურდიას გამზირი N 38 მე-2
70 ზვ. გამსახურდიას გამზირი N 38 მე-3
71 ზვ. გამსახურდიას გამზირი N 23 მე-3
72 ზვ. გამსახურდიას გამზირი N 23 მე-4
73 ირ. აბაშიძის გამზ. N 1 1-ლი და მე-2
74 ნუცუბიძის ქუჩა N 2 1-ლი
75 ჯავახიშვილის ქუჩა N 51 მე-2
76 ჯავახიშვილის ქუჩა 1-ლი შეს. N 13 1-ლი,მე-2,მე-3,მე-4
77 ჯავახიშვილის ქუჩა 1-ლი შეს. N 19 მე-4
78 ზვ. გამსახურდიას გამზირი 1-ლი შეს. N 6 1-ლი
79 ზვ. გამსახურდიას გამზირი 1-ლი შეს. N 11 1-ლი,მე-2,მე-3,მე-4
80 არაყიშვილის ქუჩა N10 მე-2
81 აღმაშენებლის N 127 მე-3
82 რუსთაველის N 112 მე-2
83 მაისურაძის ქუჩა N3 1–ლი
84 მაისურაძის ქუჩა N3 მე–3
85 მაისურაძის ქუჩა N 9 1-ლი
86 მაისურაძის ქუჩა N9 მე-4
87 ხუნდაძის ქუჩა N 51 მე-4
88 ხუნდაძის ქუჩა N 52 1-ლი
89 ხუნდაძის ქუჩა N 52 მე-2
90 ხუნდაძის ქუჩა N 52 მე-3
91 ხუნდაძის ქუჩა N 52 მე-4
92 ხუნდაძის ქუჩა N 63 მე-4
93 შ. დადიანის ქუჩა N 57 მე-3
94 შ. დადიანის ქუჩა N 59 1-ლი
95 შ. დადიანის ქუჩა N 59 მე-2
96 შ. დადიანის ქუჩა N 59 მე-3
97 შ. დადიანის ქუჩა N 59 მე-4
98 ოცხელის ქუჩა N 4 მე-2
99 თაბუკაშვილის ქუჩა N 207 1-ლი
## თაბუკაშვილის ქუჩა N 209 მე-4
## კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა N3 1-ლი
## ილია ჭავჭავაძის გამზირი N 3ა მე-3
## ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 7 1-ლი
## ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 7 მე-2
## ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 7 მე-3
## ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 7 მე-2
## ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 9 1-ლი
## ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 9 მე-2
## ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 9 მე-3
## ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 18 1-ლი, მე-2, მე-3
## ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 26 1-ლი
## ილია ჭავჭავაძის გამზირი N 30 მე-4
## ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 38 მე-2
## ილია ჭავჭავაძის გამზ. N 43 1-ლი
## ხორავას ქუჩა N 12 1-ლი
## ხორავას ქუჩა N 12 მე-2
## ხორავას ქუჩა N 12 მე-3
## სულხან-საბას გამზირი N46 1-ლი
## სულხან-საბას გამზირი N 65 მე-2
## გუგუნავას ქუჩა N 10ა მე-2
## გუგუნავას ქუჩა N 10ა მე-3
## გუგუნავას ქუჩა N 10ა მე-4
## გუგუნავას ქუჩა N 12 1-ლი
## თბილისის N 61 1-ლი
## თბილისის N 63 1-ლი
## თბილისის N 65 1-ლი
## გრიშაშვილის ქუჩა N37 მე-2
## შოთა რუსთაველის გამზირი N44 1-ლი
## ახალგაზრდობის გამზირი მე-5 შეს. N 7 1–ლი
## ახალგაზრდობის გამზირი მე-5 შეს. N 7 მე-2
## ავალიანის ქუჩა N6 1-ლი

 

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *