კატეგორია: ვლაპარაკობთ ყველაფერზე

ვლაპარაკობთ ყველაფერზე – 12.09.2022

სტუმარი: ანა ლობჟაბიძე, დაქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერის სპეციალისტი. თემა: ფემიციდი,  გენდერული ძალადობა, სახალხო დამცველის ანგარიშები და რეკომენდაციები.