კატეგორია: GEORGIA+

ძველი ქალაქის“ მულტიმედიური მასალები, რომლებიც მომზადებულია ინტერნიუსი – საქართველოს პროექტის “დამოუკიდებელი მედიის გაძლიერება საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში” ფარგლებში, სახელწოდებით – ჯორჯია პლიუსი (Georgia +)